EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

 

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

работодател за наетите от него лица за работа на територията на Австрия:

Read more

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

 

Фирмата предлага качествена услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал /А1/ свои работници на територията на Германия.

Всички документи и образци се попълват на немски език,а при необходимост се заверяват Read more

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

работодател за наетите от него лица за работа на територията на Германия.

За успешната регистрация немската Read more

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Read more

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Read more

НОВО! Командироване на работници в чужбина (ЕП/ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ)

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Read more

НОВО! Пенсиониране от А до Я

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Read more

НОВО! Социално и здравно осигуряване по международни договори. Командироване на работници-А1

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Read more

НОВО! Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Read more

ECSO Consulting ltd. Publications