европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

НОВО! Пенсиониране от А до Я

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

НОВО! Командироване на работници в чужбина (ЕП/ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ)

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

НОВО! Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

НОВО! Социално и здравно осигуряване по международни договори. Командироване на работници-А1

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

работодател за наетите от него лица за работа на територията на Германия.

За успешната регистрация немската Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

 

Фирмата предлага качествена услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал /А1/ свои работници на територията на Германия.

Всички документи и образци се попълват на немски език,а при необходимост се заверяват Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

 

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

работодател за наетите от него лица за работа на територията на Австрия:

Продължава

Публикации и участия в медиите