Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

komandirovane a1

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

1.Социално и здравно осигуряване в съответствие със спогодбите за социална сигурност между Репуб

лика България и Руската Федерация, Република Украйна,Република Молдова, Държавата Израел,Република Корея и др.;

2.определяне на законодателството по което да се внасят социалните и здравни вноски за български и чужди граждани, в съответствие с горепосочените международни договори.

3.определяне на здравноосигурителните права и задължения на чужди граждани , работещи и пребиваващи на територията на Република България.

4.процедури за възстановяване на здравноосигурителни права на български граждани, работещи в друга страна(по международен договор), при окончателното им завръщане в Република България.

5.процедури и ред за издаване на съответни формуляри при командировка и работа в друга държава (по международен договор).

 

Добави коментар

Защитен код
Обнови

Публикации и участия в медиите