европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Pension_

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Процесът свързване с обработка и отпускане на пенсия обаче води до продължителна кореспонденция между лицата-кандидат пенсионери, държавните институции и работодателите. Причината за това, често пъти е свързана с подаване на документите за пенсиониране от самите лица, които не са запознати с последните промени в закона по отношение на пенсиите, законовите изисквания на документите за осигурителен стаж и доход, както съответните процедури и срокове за произнасяне на длъжностните лица в НОИ. Това от своя страна неизменно води до неблагоприятни за лицата последствия свързани с: пропуснати срокове за отпускане на пенсия от началната дата на придобиване на правото на такава (загуба на доход ); постановяване на отказ за пенсия поради неизпълнение на условията (загуба и на работа); неправилно изчислен размер на пенсията (по-нисък доход); нисък размер на пенсията (нисък доход), в резултат на представени по-неблагоприятни от лицето възнаграждения за изчисление на пенсията.

Осъзнавайки нуждата на своите клиенти от цялостно обслужване при пенсиониране, Фирма „ЕКСО Консултинг„ ЕООД предлага комплексна услуга свързана с пенсионирането и отпускането на пенсия.

Услугата – пенсиониране от А до Я включва:

1.преглед на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;

2.издаване на липсващи или нередовни документи за пенсиониране –УП-2,УП-3,УП-15,УП-16, заверка на осигурителни книжки и др;

3.подбиране и изчисляване на най-благоприятните 3 години до 31.12.1996г;

4.изясняване на дохода след 01.01.1997г до дата на отпускане на пенсия;

5.изчисляване на размера на пенсията, която ще се отпусне;

6.представляване и подаване на документите за пенсия на лицата в НОИ;

7. закупуване на недостигащ стаж при пенсиониране –попълване на платежни документи и издаване на УП-16 от НОИ;

7. представляване на лицата пред НОИ при нередовни документи, закупуване на недостигащ стаж и др. до излизане на решението за пенсиониране.

Забележка: при ползване на цялостната услуга при пенсиониране от А до Я, нашите клиенти получават съответната отстъпка в крайната цена.

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите