Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсиониране от А до Я

 

Pension_

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Процесът свързване с обработка и отпускане на пенсия обаче води до продължителна кореспонденция между лицата-кандидат пенсионери, държавните институции и работодателите. Причината за това, често пъти е свързана с подаване на документите за пенсиониране от самите лица, които не са запознати с последните промени в закона по отношение на пенсиите, законовите изисквания на документите за осигурителен стаж и доход, както съответните процедури и срокове за произнасяне на длъжностните лица в НОИ. Това от своя страна неизменно води до неблагоприятни за лицата последствия свързани с: пропуснати срокове за отпускане на пенсия от началната дата на придобиване на правото на такава (загуба на доход ); постановяване на отказ за пенсия поради неизпълнение на условията (загуба и на работа); неправилно изчислен размер на пенсията (по-нисък доход); нисък размер на пенсията (нисък доход), в резултат на представени по-неблагоприятни от лицето възнаграждения за изчисление на пенсията.

Осъзнавайки нуждата на своите клиенти от цялостно обслужване при пенсиониране, Фирма „ЕКСО Консултинг„ ЕООД предлага комплексна услуга свързана с пенсионирането и отпускането на пенсия.

Услугата – пенсиониране от А до Я включва:

1.преглед на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;

2.издаване на липсващи или нередовни документи за пенсиониране –УП-2,УП-3,УП-15,УП-16, заверка на осигурителни книжки и др;

3.подбиране и изчисляване на най-благоприятните 3 години до 31.12.1996г;

4.изясняване на дохода след 01.01.1997г до дата на отпускане на пенсия;

5.изчисляване на размера на пенсията, която ще се отпусне;

6.представляване и подаване на документите за пенсия на лицата в НОИ;

7. закупуване на недостигащ стаж при пенсиониране –попълване на платежни документи и издаване на УП-16 от НОИ;

7. представляване на лицата пред НОИ при нередовни документи, закупуване на недостигащ стаж и др. до излизане на решението за пенсиониране.

Забележка: при ползване на цялостната услуга при пенсиониране от А до Я, нашите клиенти получават съответната отстъпка в крайната цена.

Коментари 

 
#5 Критик 2014-12-14 20:29
Как да се отнасяме с доверие на сайт, който не само, че няма цени, но и не отговаря на такива въпроси?
Цитиране
 
 
#4 Рикардо 2014-12-08 18:58
Каква цена ще бъде за следното :
1.преглед на всички документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

4.изясняване на дохода след 01.01.1997г до дата на отпускане на пенсия;

5.изчисляване на размера на пенсията, която ще се отпусне
Цитиране
 
 
#3 Eлена Чаушева 2014-11-17 09:37
Здравейте, интересува ме цената на цялостната услуга по пенсиониране. Благодаря предварително за отговора.
Цитиране
 
 
#2 славова 2014-01-03 12:03
каква е цената на услугата?
Цитиране
 
 
#1 Елена Петрова 2013-02-18 07:50
Здравейте,
бихте ли ми казали цената на цялостната услуга?
Цитиране
 

Публикации и участия в медиите