европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Издаване на удостоверение А1

-A1Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

За да могат да работят в държавите на Европейската общност, българските командировани работници и служители трябва да притежават разрешително за работа за съответната държава с ограничителен режим, а именно: Италия, Холандия, Франция, Великобритания, Ирландия, Малта, Люксембург, Австрия, Белгия, и Германия. За да се реализира свободата на движение на заетите и самостоятелно заетите лица, са въведени правила за координиране на системите за социално осигуряване. С посочените разпоредби се цели преодоляване на препятствията, които биха могли да попречат на свободното движение на работници, и насърчаване на икономическото взаимно навлизане на пазара, като се избягват административните усложнения за работниците и техните работодатели. Посочените разпоредби се съдържат в Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на съвета и Регламент (ЕС) №465/2012, които се прилагат на територията на всички държави – членки на Европейския съюз (ЕС),ЕИП и Швейцария. Основните последици от прилагане на цитираните разпоредби са свързани с определяне на държавата–членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски и данъци за социална сигурност; определяне на държавата, която изплаща всички обезщетения и услуги по регламента.

Осъзнавайки нуждата на своите клиенти от цялостно обслужване при издаване на удостоверения по приложимото законодателство - А1, Фирма „ЕКСО Консултинг„ ЕООД предлага на своите фирмени клиенти комплексна услуга свързана с подготовка и издаване на удостоверения за командираване на работници -А1.

Услугата включва:

1.преглед на фактическото състояние на фирмата, свързано с критериите за командироване на работници в чужбина и издаване на удостоверения А1.

2.издаване на становище относно приложимото законодателство за командирова- ните работници и служители на фирмата в съответствие с Регламент (ЕО) №883/2004 и Регламент (ЕО) №987/2009 на Европейския парламент и на съвета и Регламент (ЕС) №465/2012

3.попълване на искания за издаване на удостоверения А1 на НАП (окд. 236,237,238,239,240,241 );

4.подаване на искания за издаване на удостоверения А1 заедно с необходимата документация;

5. представляване на лицата пред НАП за подаване и получаване на удостоверения А1.

Забележка: при ползване на цялостната услуга по издаване на удостоверения А1 нашите клиенти получават съответната отстъпка в крайната цена.

Коментари 

 
#1 Милка Колева 2013-01-21 10:32
А каква е цената . Много е важно .Готови сме на разговор
Цитиране
 

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите