европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Данъчна регистрация в Германия

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

свои работници на територията на Германия.След успешна регистрация фирмата получава номер за освобождаване от данък,

ако отговаря на условията по немското законодателство.При всяка смяна на обект фирмата е задължена да прави нова регистрация с

новите данни за обект,адрес,договор,стойност на договора и т.н.

Част от формулярите са:

 

Всички документи и образци се попълват на немски език,а при необходимост се заверяват от заклет преводач.

 

1.Fragebogen zur steuerlichen Erfassung-Körperschaft nach ausländischem Recht - 2013FsEKapGAus061;

2.Einlageblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung - einer Körperschaft nach ausländischem Recht (Vordruck FsEKapGAus)

Art der Umseätze(Tz.6.1) - 2013FsEKapGAusEBI001;

 

3.Einlageblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung - Gründung einer Kapitelgesellschaft nach
ausländischem Recht

Übersicht Arbeitnehmer- 2010FsEKapGAusANEBI091NET;

 

4.Einlageblatt zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung - Gründung einer Kapitelgesellschaft nach
ausländischem Recht

Übersicht zu Bauausfürungen/Montagen in Deutschland - 2010FsEKapGAusBAUEBI081NET;

 

и др.

Последно променен на 04 Януари 2017

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите