европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

ConstruBadge

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

ConstruBadge

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Какво е ConstruBadge?

ConstruBadge представлява персонална идентификационна пластика за всеки един

зает на територията на Белгия строителен работник.Картата трябва да се носи на всеки строителен обект.

Целта е да се избегне социалният дъмпинг в строителния сектор в Белгия.

Пластиката се получава от всеки строителен работник които е "познат" на сектора за социална

сигурност в Белгия.

Какви данни се съдържат в пластиката?

1.Име на предприемача/дружеството;

2.Име на работника;

3.Идентификационен номер на работницика;

4.Идентификационен номер на работодателя;

5.Номер на карта;

6.Щрих код;

7.Снимка на работника;

8.Валидност на картата

За успешната регистрация белгийската страна изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор с възложителя/Допълнителни споразумения;

-Трудови договори на лицата/Анекси;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Други

Регистрацията,кореспонденцията както и попълването на

документите се извършва на немски език.

 

Последно променен на 04 Януари 2017

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите