европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсии за старост, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии

 

 

Услуги  по отпускане на български пенсии и европейски пенсии от ЕС:

1.Обработка на заявлението за пенсия

 • Попълване на заявление за пенсия – УП-1
 • Попълване на формуляр за искане на европейска пенсия
 • Попълване на заявление за смяна на вида на получаваната пенсия ИОЗ в ОСВ

2.Издирване на трудов и осигурителен стаж и доход за пенсиониране

 • Издирване и набавяне на образци УП-3 от действащи и закрити предприятия за удостоверяване на стаж при пенсиониране;
 • Издирване и набавяне на образци УП-2 от действащи и закрити предприятия за удостоверяване на осигурителен доход при пенсиониране;
 • Подаване на запитвания до чужди компетентни институции за стаж в ЕС
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ на собственици и управители на фирми и на лица с граждански договори за удостоверяване на осигурителен стаж и доход на тези лица при пенсиониране ;

3.Изчисляване на размера на българската пенсия:

 • Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г;
 • Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия;
 • Изчисляване на размера на пенсията;
 • Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закупува по реда на чл.9а от КСО;

4.Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

 • Преизчисляване на пенсия от вид във вид (ИОЗ в ОСВ);
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди пенсиониране по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период (от последните 15години до 31.12.1996г.) по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО;

5.Преразглеждане на разпореждания за пенсии:

 • Изготвяне на жалби срещу разпореждания на НОИ;
 • Изготвяне на жалби срещу разпоредания на чуждестранни осигурителни институти;

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсиониране от А до Я

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Командироване на работници в чужбина (ЕП/ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ)

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Социално и здравно осигуряване по международни договори. Командироване на работници-А1

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите