европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсии за старост, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии

 

Пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване/КСО/ на Република България:


- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-4 КСО
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69 КСО /кадрови военнослужещи/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1от ПЗР на КСО /лица работели по условията на първа и втора категория труд/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО /лица работили под земята в подземни рудници, и др./
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5 от ПЗР на КСО /лица работели като учители/
- пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 КСО
- пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 КСО
- наследствена пенсия по чл.80 КСО
- добавка от отпусната пенсия на починал съпруг по чл.84 КСО
- пенсия за военна инвалидност по чл.85 КСО
- пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 КСО
- социална пенсия за старост по чл.89 КСО
- социална пенсия за инвалидност по чл.90 КСО
- пенсия за особени заслуги по чл.91 КСО
- персонална пенсия по чл.92 КСО


Обработка на заявление за пенсия


- попълване на УП-1 и подаване в НОИ
- попълване на осигурителен стаж на лицето
- комплектоване на заявлението с прилагане на всички необходими документи

 

Изчисляване на размера на пенсията


- Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.

- Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия

- Изчисляване на размера на пенсията

- Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закопува по редa на чл.9 "А" от КСО - до изваждане на УП-16

 

Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:


- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди и след пенсиониране

- Преизчисляване на пенсия от вид във вид - ИОЗ в ОСВ

- Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период

- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране

- Преразглеждане на разпореждания за пенсия и жалби против тях.

 

Пенсии по международни договори:

Пенсионни услуги. Издирване на стаж за пенсиониране.

Във връзка с пенсионирането на лицата и поради огромния интерес от страна на нашите клиенти, предлагаме на вниманието на всички лица на които предстои пенсиониране следните услуги:

Продължава

Пенсионни консултации.Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Продължава

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Продължава

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети Продължава

Командироване на работници в ЕС

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Продължава

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" -

за стари периоди,нови,корекции,заличаване;

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Германия.

/Регистрация в SOKA-BAU/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Данъчна регистрация на български

работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Продължава

Регистрация на командировани работници

във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Продължава

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Продължава

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Продължава

Публикации и участия в медиите