Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсиониране, пенсионни услуги и консултации

Пенсии за старост, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии

 

 

Услуги  по отпускане на български пенсии и европейски пенсии от ЕС:

1.Обработка на заявлението за пенсия

 • Попълване на заявление за пенсия – УП-1
 • Попълване на формуляр за искане на европейска пенсия
 • Попълване на заявление за смяна на вида на получаваната пенсия ИОЗ в ОСВ

2.Издирване на трудов и осигурителен стаж и доход за пенсиониране

 • Издирване и набавяне на образци УП-3 от действащи и закрити предприятия за удостоверяване на стаж при пенсиониране;
 • Издирване и набавяне на образци УП-2 от действащи и закрити предприятия за удостоверяване на осигурителен доход при пенсиониране;
 • Подаване на запитвания до чужди компетентни институции за стаж в ЕС
 • Заверка на осигурителни книжки в НОИ на собственици и управители на фирми и на лица с граждански договори за удостоверяване на осигурителен стаж и доход на тези лица при пенсиониране ;

3.Изчисляване на размера на българската пенсия:

 • Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г;
 • Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия;
 • Изчисляване на размера на пенсията;
 • Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закупува по реда на чл.9а от КСО;

4.Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:

 • Преизчисляване на пенсия от вид във вид (ИОЗ в ОСВ);
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди пенсиониране по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период (от последните 15години до 31.12.1996г.) по реда на чл.99 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО;
 • Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране по реда на чл.102 от КСО;

5.Преразглеждане на разпореждания за пенсии:

 • Изготвяне на жалби срещу разпореждания на НОИ;
 • Изготвяне на жалби срещу разпоредания на чуждестранни осигурителни институти;

Публикации и участия в медиите