Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Пенсионни услуги.Пенсионни консултаци.Пенсиониране

Пенсии за старост, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии

 

Пенсии съгласно Кодекса за социално осигуряване/КСО/ на Република България:


- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68,ал.1-4 КСО
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.69 КСО /кадрови военнослужещи/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.1от ПЗР на КСО /лица работели по условията на първа и втора категория труд/
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4,ал.2 от ПЗР на КСО /лица работили под земята в подземни рудници, и др./
- пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5 от ПЗР на КСО /лица работели като учители/
- пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл.71 КСО
- пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест по чл.78 КСО
- наследствена пенсия по чл.80 КСО
- добавка от отпусната пенсия на починал съпруг по чл.84 КСО
- пенсия за военна инвалидност по чл.85 КСО
- пенсия за гражданска инвалидност по чл.87 КСО
- социална пенсия за старост по чл.89 КСО
- социална пенсия за инвалидност по чл.90 КСО
- пенсия за особени заслуги по чл.91 КСО
- персонална пенсия по чл.92 КСО


Обработка на заявление за пенсия


- попълване на УП-1 и подаване в НОИ
- попълване на осигурителен стаж на лицето
- комплектоване на заявлението с прилагане на всички необходими документи

 

Изчисляване на размера на пенсията


- Изчисляване на най-добрите три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г.

- Изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсия

- Изчисляване на размера на пенсията

- Изчисляване на недостигащия стаж при пенсиониране, който се закопува по редa на чл.9 "А" от КСО - до изваждане на УП-16

 

Преизчисляване на отпуснати и получавани пенсии:


- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен стаж преди и след пенсиониране

- Преизчисляване на пенсия от вид във вид - ИОЗ в ОСВ

- Преизчисляване на пенсии за нов 3 годишен базисен период

- Преизчисляване на пенсии за придобит осигурителен доход след пенсиониране

- Преразглеждане на разпореждания за пенсия и жалби против тях.

 

Пенсии по международни договори:

Публикации и участия в медиите