европейски консултации по социално и здравно осигуряване

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Пенсионни услуги ➤ Консултации ➤ Издирване ➤ Стаж ➤ Доход ➤ Заверка ➤ Осигурителни книжки ➤ Пенсиониране

 

 

 

 

 

 

Виж още

Пенсионни консултации. Пенсии.

 

Пенсионирането е част от житейския път на всеки работещ човек.Като последен етап от завършване на една цялостна трудова кариера, пенсията се явява постоянен доход за всеки човек, който се пенсионира.

Виж още

Издаване на удостоверение А1

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово активните лица с Договора за създаване на Европейска общност.

Виж още

Регистрация на трудови договори на български граждани с работодател чуждестранно юридическо лице от ЕС.

 

 

 

 

 

 

 

Услугата се предоставя на юридически лица, чиито седалище и място на стопанска дейност се намират на територията на друга държава-членка на ЕС и имат лица наети по Виж още

Командироване на работници в EC

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

Виж още

Заверка на осигурителна книжка

Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки обхващаща:

-подаване на декларация Окд-5-"Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" ;

Виж още

Данъчна регистрация на български
работодател в Германия

Фирмата предлага услуга свързана с първоначална данъчна регистрация на български работодател командировал със /А1/

Виж още

Регистрация на командировани работници
във финансовата служба в Австрия.

/Регистрация в BMF/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация и издаване на номер на български

Виж още

Регистрация на български работодател

в социалноосигурителната система на Белгия.

/Регистрация в LIMOSA/

Декларацията ЛИМОЗА е общо задължение в Белгия,за да

Виж още

Подаване на документи на местни лица в България

които получават пенсия от Германия.

Предлагаме специфична услуга свързана с кореспонденция и подаване

Виж още

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Австрия.

/Регистрация в BUAK/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на български

Виж още

Регистрация на български работодател

в строителния бранш на Белгия.

/Регистрация в ConstruBadge/

Предлагаме специфична услуга свързана с регистрация на наетите работници

заети в строителния бранш на територията на Белгия.

Виж още

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

Виж още

Командироване на работници в EC

komandirovane a1

Фирмата за първи път предлага на пазара следните услуги и консултации :

 

  1. 1.Социално и здравно осигуряване в съответствие със спогодбите за социална сигурност между Република България и Руската Федерация, Република Украйна,Република Молдова, Държавата Израел,Република Корея и др.
  2. 2.Определяне на законодателството по което да се внасят социалните и здравни вноски за български и чужди граждани, в съответствие с горепосочените международни договори.
  3. 3.Определяне на здравноосигурителните права и задължения на чужди граждани, работещи и пребиваващи на територията на Република България.
  4. 4.Процедури за възстановяване на здравноосигурителни права на български граждани, работещи в друга страна(по международен договор), при окончателното им завръщане в Република България.
  5. 5.Процедури и ред за издаване на съответни формуляри при командировка и работа в друга държава (по международен договор).

 

 

 

Добави коментар

Защитен код
Обнови

Услуги

Публикации и участия в медиите