EUROPEAN CONSULTING FOR SOCIAL AND HEALTH   INSURANCE

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Facebook

Регистрация на български работодател

в строителния бранш в Швейцария.

/Регистрация в BASKO/

Предлагаме  услуга свързана с регистрация

и издаване на номер на български работодател за наетите от него лица за работа на територията на Швейцария.

 

За успешната регистрация швейцарската институция изисква редица документи част

от които са:

- Регистрация в камарата на строителите в България-http://www.ksb.bg/;

или

-Регистрация в националната занаятчийска камара-http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/information_services/chamber_crafts_bg.htm;

- Регистрацията на фирмата в търговския регистър-www.brra.bg;

- Договор/Анекс с възложителя;

-Трудови договори/анекси на лицата;

-Издадени удостоверения А1 от НАП за приложимо право-www.nap.bg;

-Справка за използван годишен отпуск преди командироване;

-Други.